BK Plastic Surgery Hospital
Korea   China   English   Japan   Mongolia  
Vietnam   Thai   Indonesia   Singapore   Russia
태국
BK Plastic Surgery
home map email
bk medical group Aesthetic Clinic
 
 
introduce BK plastic surgery center before&after service consultation map of BK
 
   
 
 

  E-mail
  english@bkhospital.com

 

 

Хамрын мэс заслын тасаг
 

ประเภทของศัลยกรรมจมูก

การเสริมจมูก

การลดจมูกยาว

การยืดจมูกสั้น

การแก้ไขจมูกเบี้ยว

การเปลี่ยนรูปจมูกที่งอและงุ้ม

การลดจมูกที่ปลายกลมใหญ่

การลดปีกจมูก

การทำศัลยกรรมแก้จมูกใหม่

การเสริมจมูก

วิธีการในการเสริมจมูก
1) พื้นที่ที่จะทำการเสริมอยู่อย่างมั่นคงระหว่างผิวหนังและกระดูกอ่อน
2) วัสดุเสริมที่เหมาะสมจะโดนใส่เข้าไปตามรูปร่างของจมูกที่ต้องการ
3) การเติมกระดูกอ่อนของตนเองเข้าไปที่ปลายจมูกจะถูกทำด้วยบางครั้งที่ปลายจมูกเพื่อให้ดั้งจมูกและปลายจมูกมีความสมดุลย์กัน

  ความยาวและความสูงของจมูก : ระดับการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่สมดุลย์  
  ดั้งจมูก : รูปทรงที่ดูเป็นธรรมชาติจะถูกทำขึ้นด้วยวัสดุเสริมที่มีการเลือกจากการพิจารณาความหนาของผิวหนังและความกว้างของกระดูก  
  ปลายจมูก : มีการเติมกระดูกอ่อนของตนเองลงไปเพื่อหลีกเลี่ยงความแดงหรือความบางของผิวหนังที่ปลายจมูก   การยกปลายจมูกขึ้นเพียงเล็กน้อยจะทำให้จมูกนั้นดูน่าดึงดูดมากขึ้นทั้งจากการมองทางด้านหน้า หรือด้านข้าง

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

ดั้งจมูก : 30 นาที / ดั้งจมูกและปลายจมูก : 1- 1.5 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

70~80% ของการบวมจะลดลงใน 4-5 วัน
ดูเป็นธรรมชาติใน 3-4 เดือน

ระยะฟื้นตัว

เอาไหมและที่ยึดออก 5-7 วันหลังผ่าตัด

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

จมูกยาว

จมูกยาวทำให้หน้าดูยาวขึ้นและแก่ขึ้น เนื่องจากความไม่สมดุลย์บนใบหน้า เป็นอาการที่มีผนังกลางจมูกยาวกว่าปกติและกระดูกอ่อนที่ปีกจมูกต่ำซึ่งอาจต้องการการแก้ไข จมูกยาวจะพบบ่อยๆว่ามีคลื่นอยู่ตรงกลางจมูก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำให้รอยคลื่นนั้นตรง และดึงปลายจมูกขึ้นเล็กน้อย.

ยกกระดูกอ่อนปีกจมูกขึ้น :กระดูกอ่อนปีกจมูกที่ต่ำสามารถแก้ไขได้โดยยกหนังกลางจมูกและปลายจมูกขึ้น
การเล็มผนังกลางจมูก : การเล็มที่ปลายของผนังกลางจมูกเพื่อเป็นการยกปลายจมูกขึ้น ในกรณีที่จำเป็นจะมีการเอากระดูกอ่อนไปไว้ที่ฐานจมูกตรงกลางระหว่างรูจมูก เพื่อยกกระดูกอ่อนปีกจมูก

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

70~80% ของการบวมจะลดลงใน 4-5 วัน
ดูเป็นธรรมชาติใน 3-4 เดือน

ระยะฟื้นตัว

ทำการฆ่าเชื้อในวันรุ่งขึ้นหลังจากการผ่าตัด เอาไหมและที่ยึดออก 5-7 วันหลังผ่าตัด

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

จมูกสั้น

ความยาวของจมูกในอุดมคติ คือ 1/3 ของความยาวของใบหน้า มุมในอุดมคติระหว่างฐานจมูกและปลายจมูก คือ 45 องศา จมูกสั้นเกิดจากความยาวที่น้อยเกินไประหว่างโคนจมูกถึงปลายจมูก จมูกที่แหงนสามารถเกิดจากการที่ความยาวของจมูกสั้นและทั้งจมูกได้ถูกยกขึ้น หรือความยาวที่ยาวแต่ปลายจมูกยกขึ้น ขึ้นอยู่กับรูปทรงของจมูก โดนลักษณะเช่นนี้สามารถแก้ไขได้โดยการใช้เนื้อเยื่อหรือกระดูกอ่อนของตนเอง

วิธีการผ่าตัดเพื่อขยายจมูกสั้น
การเสริมกระดูกอ่อนของตนเองที่ปลายจมูก
จมูกแหงนหรือจมูกสั้นสามารถทำให้ยาวขึ้นได้โดยการเสริมกระดูกอ่อนของตนเอง (กระดูกกอ่อนที่กลางจมูก หรือ กระดูกอ่อนหู ) ระหว่างกระดูกอ่อนปีกจมูกและกระดูกอ่อนกลางจมูก
การขยายจมูกให้ยาวขึ้นด้วยการใช้กระดูกอ่อน
กระบวนการนี้จะใช้เมื่อการทำการย้ายเนื้อเยื่อไม่เพียงพอต่อการเพิ่มความยาวของจมูก
หลังจากกระดูกอ่อนที่ปีกจมูกและกระดูกอ่อนภายในได้ทำการแยกจากกัน  จมูกที่แหงนหรือปลายจมูกสั้นก็จะถูกดึงลงมาด้วยการเสริมกระดูกอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายจมูกโดนดึงกลับไป.

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

1-2 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

จะมีการบวมและรอยช้ำ 2-3 วัน
อาการที่บวมมากจะค่อยลดลงใน 5-7 วัน หลังจากนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ (ล้างหน้า, แต่งหน้า)

ระยะฟื้นตัว

Cắt chỉ và tháo nẹp sau 5~7 ngày

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

จมูกเบี้ยว

จมูกที่มีสันโค้งงอหรือจมูกที่มีการงอไปข้างหนึ่งถือว่าเป็นจมูกเบี้ยว จมูกเบี้ยวนั้นไม่ได้ทำให้รูปลักษณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่านั้นแต่ยังสามารถทำให้เกิดปัญฆาด้านการทำงานผิดปกติ เช่น การปิดกั้นจมูก

1) เบี้ยวเล็กน้อย
ซิลิโคนจะถูกเล็มและใส่เข้าไปที่ดั้งจมูกเพื่อให้ตรงขึ้น ส่วนอื่นที่ไม่เรียบ ส่วนที่เป็นคลื่นที่ยื่นออกมาจะถูกตะไบออกและส่วนที่บุบลงไปจะถูกเสริมด้วยวัสดุเสริม

2) ) การเบี้ยวอย่างรุนแรง
การแก้ไขอาการเบี้ยวอย่างรุนแรง ต้องใช้การผ่าและจัดโครงสร้างทั้งหมดของจมูกใหม่หลังจากี่เอากระดูกอ่อนส่วนที่ยื่นออก จมูกที่คดสามารถแก้ไขได้โดยกระบวนการให้กระดูกตรงขึ้น เนื่องจากส่วนมากจะเกิดจากการที่ผนังจมูกเบี้ยว เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแก้ไขผนังจมูกเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

1-2 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

จะมีการบวมและรอยช้ำ 2-3 วัน อาการที่บวมมากจะค่อยลดลงใน 5-7 วัน หลังจากนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ (ล้างหน้า, แต่งหน้า)

ระยะฟื้นตัว

เอาไหมและที่ยึดออก 7 วันหลังผ่าตัด

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

จมูกงุ้ม

จมูกที่ต่ำจะดูต่ำกว่าเดิมหลังจากที่เอาคลื่นนูนตรงกลางจมูกออกและการจัดตำแหน่งกระดูกใหม่ เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ทำการเสริมสันจมูกด้วยวัสดุเสริม เช่น ซิลิโคน หรือ gore-tex

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

1-2 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

จะมีการบวมและรอยช้ำ 2-3 วัน
อาการที่บวมมากจะค่อยลดลงใน 5-7 วัน
หลังจากนั้นสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ (ล้างหน้า, แต่งหน้า)

ระยะฟื้นตัว

เอาไหมและที่ยึดออก 7 วันหลังผ่าตัด

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

จมูกกลมโต

ปลายจมูกในอุดมคติมีความกว้าง(A) และความสูง(B) โดยความยาวเท่ากัน และทำมุม 45 องศากับส่วนฐานจมูก (ผนังตรงกลางระหว่างรูจมูกทั้งสอง) คนส่วนมากจะมีปลายจมูกกลมเนื่องจากผิวที่หนาและกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกเล็ก การแก้ไขรูปทรงของปลายจมูกอาจจำเป็นต้องมีการรวมกันของหลายกระบวนการขึ้นอยู่กับรูปทรง

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

อาการที่บวมมากจะลดลงใน 5-6วัน
ดูเป็นธรรมชาติใน 2-3 เดือน

ระยะฟื้นตัว

5-7 วันหลังผ่าตัด

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

การลดปีกจมูก

1) การลดฐานปีกจมูก
ปีกจมูกที่กว้างจะส่งผลให้เกิดผิวหนังและเนื้อเยื่อที่มากเกินไป การลดฐานของปีกจมูกเกี่ยวข้องกับการตัดหนังส่วนเกินที่ฐานของปีกจมูกออก ซึ่งจะเป็นการลดขนาดของรูจมูก แผลเป็นจากการผ่าจะเกิดขึ้นระหว่างรูจมูกและแก้มและเกือบจะมองไม่เห็นหลังจาก 2-3 เดือน

2) การรัดรูจมูก
รูจมูกในส่วนล่างที่กล้างสามารถทำให้ดูแคบลงได้ที่บริเวณรอบฐานของปีกจมูก รอบแผลเป็นจะมีขึ้นระหว่างใต้จมูกและร่องริมฝีปากบน ทำให้เป็นการยากที่จะสังเกตุเห็นภายใต้เงาของจมูก

before after
•ข้อมูลการผ่าตัด

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

การวางยา

การให้ยาชาทางเส้นเลือด

รูปแบบการบวม

อาการที่บวมมากจะลดลงใน 5-6วัน
ดูเป็นธรรมชาติใน 2-3 เดือน

ระยะฟื้นตัว

5-7 วันหลังผ่าตัด

*ระยะเวลาฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

การแก้จมูกใหม่

• ความสำคัญของการแก้ไขเปลี่ยนจมูก

<Ear Cartilage>

<Septal Cartilage>

<Rib Catilage>

การใช้วัสดุเทียในการเสริมเพื่อผ่าตัดแก้ไขสามารถส่งผลให้เกิดความล้มเหลว การติดเช้ี้อ หรือการผิดรูปได้ จึงแนะนำให้ใช้กระดูกอ่อนของตนเอง


• ระยะเวลาในการแก้ไขจมูกใหม่

การผ่าตัดแก้ไขจมูกใหม่โดยทั่วไปแนะนำที่ 6 เดือนหลังจากการผ่าตัด เมื่อเนื้อเยื่อได้มีการอ่อนตัวลง อยางไรก็ตาม การผ่าตัดแก้ไขในส่วนที่ง่ายอย่างเช่น การเสริมจมูก สามารถทำได้ภายใน 3 เดือน ในกรณีที่มีการติดเชื้อ การผ่าตัดแก้ไขใหม่ควรมีการเลื่อนออกไปจนกว่าวัสดุที่ฝังจะถูกเอาออกและอาการอักเสบจะบรรเทาลง การผ่าตัดแก้ไขใหม่จะต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะว่าสามารถที่จำเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้มากกว่าการผ่าตัดครั้งแรก ยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องรู้ว่าการแก้ไขที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขครั้งต่อไปได้

before after

 

ข้อแนะนำก่อนและ หลังการผ่าตัด

• คำแนะนำก่อนการผ่าตัด

• ต้องหยุดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด
• ยาของคุณต้องได้รับการอนุมัติจากแพทย์ในระหว่างการปรึกษา
• ทานยาแก้ความดัน เบาหวาน และไทรอยด์กับน้ำปริมาณน้อยในเช้าวันที่ต้องทำการผ่าตัด
• หลีกเลี่ยงการทานอาหารและดื่มน้ำเป็นเวลา 6 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
• ห้ามขับรถโดยไม่มีคนนั่งเป็นเพื่อนในวันที่ผ่าตัด
• ให้ใส่เสื้อผ้าสบาย ๆ และไม่มีเครื่องประดับ, ลบเครื่องสำอางค์และยาทาเล็บก่อนมาโรงพยาบาล

• คำแนะนำหลังการผ่าตัด

• อาการบวมทั่วไปจะเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดทันที อาการบวมอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดในวันที่ 2 และ 3 แต่ทั่วไปจะลดลงภายใน 1 สัปดาห์
• สามารถล้างหน้าได้หลังจากเอาไหมออก 5-7วัน
• สามารถเช็ดเลือดออกจากบริเวณแผลได้
• คุณควรหลีกเลี่ยงการอ่านหรือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลา 1 สัดาห์หลังจากผ่าตัด
• ประคบน้ำแข็ง 3-5 วันหลังจากผ่าตัด หลังจากนั้นใช้ประคบน้ำอุ่นอีก 2 สัปดาห์เพื่อลดอาการบวม
• หลีกเลี่ยงดังนี้ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และซาวน่าเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากผ่าตัด
• รอยแดงรอบแผลที่่ผ่าตัดเป็นอาการปกติ และจะค่อยๆหายไปหลังจาก 3-6 เดือน กระบวนการในการฟื้นตัวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
• ให้หลีกเลี่ยงการสวมแว่น หรือการทำหน้าบึ้งเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนไหวของส่วนที่เสริมเข้าไปในจมูก
 
 
 
add โทรระหว่างประเทศ : +82-10-8626-8896 / Email:english@bkhosptal.com
BK Building, 106 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea ( รถไฟใต้ดินสาย 3, ทางออกที่ 2 ของสถานี Sinsa )
Copyright(c) www.bkhospital.com All Rights Reserved.